Dương Tử Hiên Kim Cương

Dương Tử Hiênlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 2756360 từNgày bắt đầu: 3661 ngày

Truyện mới cập nhật

Tất cả truyện (1)

  • 2014~Hiện tại
    43981 lượt đọc
    Dương Tử Hiên , một người bình thường, sống lại trên người Dương Tử Hiên , một con ông cháu cha, hay xem Dương Tử Hiên giả cán bộ như thế nào...Liệu âm mưu gải cán bộ có muchj đích gì và nó khép lại...
    Cắt tiền  ·  01-01-1970: 08:00:18