Đoạn Nhận Thiên Nhai Kim Cương

Đoạn Nhận Thiên Nhailevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 2866816 từNgày bắt đầu: 3689 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2014~2014:
    68594 lượt đọc
    Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Tiếp tục lựa chọn như trước hay chọn con đường phát triển khác?...
    Đại kết cục.  ·  01-01-1970: 08:00:24