Anh Giai Ngây Thơ Kim Cương

Anh Giai Ngây Thơlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 4093463 từNgày bắt đầu: 3710 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2014~2014:
    190027 lượt đọc
    Võ Thánh:- Phong ca, thu ta làm tùy tùng được không?Nghệ Phong:- Gì? Một Võ Thánh như ngươi cũng không biết xấu hổ làm tùy tùng của ta?Võ Thánh:- Muội muội của ta lớn lên khuynh quốc khuynh thành nha!Nghệ Phong (con mắt tỏa sáng):-...
    Đại kết cục.  ·  01-01-1970: 08:00:23