Đang cập nhật Kim Cương

Đang cập nhậtlevel2

...
Số truyện: 14Số từ: 778674 từNgày bắt đầu: 1946 ngày

Truyện mới cập nhật

  • Đọc truyện Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết! xoay quanh Vương Nguyên chính là một cảnh sát hàng đầu! Là viên ngọc quí trong tiểu thuyết của toàn thế giới! Không một ai đánh bại được y. Đó cũng chính là thứ khiến y trở nên...
    1  ·  01-01-1970: 08:00:01

Tất cả truyện (14)