Bình Bạch Huynh Kim Cương

Bình Bạch Huynhlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 1166445 từNgày bắt đầu: 699 ngày

Truyện mới cập nhật

  • Uông Ấn, Uông Xưởng Công, chính là gọi hắn, một hoạn quan nhưng quyền lực có thể làm rung chuyển triều dã. Hắn là một kẻ lạnh lùng, nguy hiểm, thủ đoạn chồng chất. Mọi người đều e sợ hắn, mặt ngoài tỏ vẻ kính...
    Chương 1619  ·  01-01-1970: 08:00:09

Tất cả truyện (1)

  • 2020~Hiện tại
    26377 lượt đọc
    Uông Ấn, Uông Xưởng Công, chính là gọi hắn, một hoạn quan nhưng quyền lực có thể làm rung chuyển triều dã. Hắn là một kẻ lạnh lùng, nguy hiểm, thủ đoạn chồng chất. Mọi người đều e sợ hắn, mặt ngoài tỏ vẻ kính...
    Chương 1619  ·  01-01-1970: 08:00:09