Cổ Long Kim Cương

Cổ Longlevel2

Cổ Long tên thật là Hùng Diệu Hoa (熊耀華). Năm sinh chưa được xác định, có tài liệu nói ông sinh năm 1936, có tài liệu nói năm 1937[cần dẫn nguồn]. Có tài liệu nói ông sinh tại Hồng Kông, có tài liệu nói ông sinh ở Trung Hoa lục...
Số truyện: 117Số từ: 25151459 từNgày bắt đầu: 2229 ngày

Truyện mới cập nhật

Tất cả truyện (116)