duongminhtuan0 Kim Cương

duongminhtuan0level2

...
Số truyện: 1Số từ: 31411 từNgày bắt đầu: 372 ngày

Truyện mới cập nhật

Tất cả truyện (1)

  • 2019~Hiện tại
    119 lượt đọc
    Đây là một câu chuyện hư cấu được dựa trên có yếu tố lịch sử nói về một nam nhi chí tại bốn phương.Ta có một lý tưởng cao cả một lòng ôm chí lớn vì Thiên HạNgàn dặm chông gai đâu cản bước Anh...
    Kinh biến  ·  01-01-1970: 08:00:25