Ian Manook Kim Cương

Ian Manooklevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 17375 từNgày bắt đầu: 1369 ngày

Truyện mới cập nhật (1)

  • Công lý thảo nguyên của Ian Manook là một trong những tác phẩm văn học khá mới mẻ trong dòng văn học trinh thám. Trong tác phẩm, Manook mượn các nhân vật để miêu tả xã hội Mông Cổ trong giai đoạn thế kỷ 21,...
    6  ·  01-01-1970: 08:00:07

Tất cả truyện (1)

  • 2018~Hiện tại
    158 lượt đọc
    Công lý thảo nguyên của Ian Manook là một trong những tác phẩm văn học khá mới mẻ trong dòng văn học trinh thám. Trong tác phẩm, Manook mượn các nhân vật để miêu tả xã hội Mông Cổ trong giai đoạn thế kỷ 21,...
    6  ·  01-01-1970: 08:00:07