Phong Du Tùng Lâm Kim Cương

Phong Du Tùng Lâmlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 490964 từNgày bắt đầu: 669 ngày

Truyện mới cập nhật

  • Thể loại: lịch sử, dị giới, quân sự, xuyên khôngEditor:dragon0202Mặc dù khung cảnh hiện tại rất tàn khốc bởi lẽ máu chảy thành sông khắp nơi một màu đỏ rực, tinh thần chiến đấu vẫn còn tồn tại nhưng quân thù lại quá nhiều và...
    Đêm khuya trăng thưa  ·  01-01-1970: 08:00:07

Tất cả truyện (1)

  • 2018~Hiện tại
    1621 lượt đọc
    Thể loại: lịch sử, dị giới, quân sự, xuyên khôngEditor:dragon0202Mặc dù khung cảnh hiện tại rất tàn khốc bởi lẽ máu chảy thành sông khắp nơi một màu đỏ rực, tinh thần chiến đấu vẫn còn tồn tại nhưng quân thù lại quá nhiều và...
    Đêm khuya trăng thưa  ·  01-01-1970: 08:00:07