Lạc Lâm Lang Kim Cương

Lạc Lâm Langlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 1016426 từNgày bắt đầu: 685 ngày

Truyện mới cập nhật

  • Năm 1907, một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, qua thí nghiệm đó, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi 21 gram, đây chính là cái được gọi là 'trọng lượng của linh hồn'.Nhưng...
    684  ·  01-01-1970: 08:00:07

Tất cả truyện (1)

  • 2018~Hiện tại
    626 lượt đọc
    Năm 1907, một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, qua thí nghiệm đó, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi 21 gram, đây chính là cái được gọi là 'trọng lượng của linh hồn'.Nhưng...
    684  ·  01-01-1970: 08:00:07