Khố Kỳ Kỳ Kim Cương

Khố Kỳ Kỳlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 3717671 từNgày bắt đầu: 1442 ngày

Truyện mới cập nhật

  • Lâm Kỳ là nhân viên công tác của Văn phòng xử lý di dời nhà ở. Một ngày, hắn nhận được một dự án di dời dân cư ở một tiểu khu cũ ngoại thành thành phố.Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài...
    2020  ·  01-01-1970: 08:00:19

Tất cả truyện (1)

  • 2018~Hiện tại
    19345 lượt đọc
    Lâm Kỳ là nhân viên công tác của Văn phòng xử lý di dời nhà ở. Một ngày, hắn nhận được một dự án di dời dân cư ở một tiểu khu cũ ngoại thành thành phố.Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài...
    2020  ·  01-01-1970: 08:00:19