Dạ Thủy Hàn Kim Cương

Dạ Thủy Hànlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 3752948 từNgày bắt đầu: 2006 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2014~2014:
    42254 lượt đọc
    Khiêu chiến thánh đường Đường chủ, thánh đường Đường chủ nắm trong tay một quận thành!Khiêu chiến thánh điện điện chủ, Thánh Điện điện chủ nắm trong tay một chủ thành!Khiêu chiến thánh địa thánh hoàng, Thánh Địa thánh hoàng nắm trong tay Long đại...
    Kết cục  ·  01-01-1970: 08:00:26