Richard Adams Kim Cương

Richard Adamslevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 226828 từNgày bắt đầu: 1078 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2017~2017:
    1714 lượt đọc
    Đã lâu rồi không đọc liền một mạch một cuốn sách gì, không như trước kia, cầm một cuốn sách mới, có thể thức thâu đêm ghiền cho bằng xong. Dạo nì cứ quay qua quay lại, quỹ thời gian dành cho việc đọc, vì...
    PHẦN KẾT  ·  01-01-1970: 08:00:01