Takamy Kim Cương

Takamylevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 17399 từNgày bắt đầu: 2655 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2014~2014:
    2678 lượt đọc
    Hạnh phúc có phải là giàu sang,tiền tài? Hạnh phúc là danh vọng chăng? Hay hạnh phúc là một thứ gì đó giản dị, đơn giản mà ta không ngờ đến. Và nó cũng có thể là tìm lại được những thứ mình đã mất...
    Chương 28  ·  01-01-1970: 08:00:08