• Bạo Chúa

    Bạo Chúa

    gelu567890|Huyền Huyễn·|Hoàn thành

    Một thế giới tăm tối, mù mịt. Dường như có một thứ gì đó đang đuổi hắn. Hắn vấp ngã, đập đầu vào cục gạch....

    686.494 từ ·12 tháng trước