• Thần Đạo Đan Tôn

  Thần Đạo Đan Tôn

  Cô Đơn Địa Phi|Tiên Hiệp·|Hoàn thành

  Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ...

  8.015.934 từ ·7 tháng trước

 • Tiên Vương

  Tiên Vương

  Quả Hạch Lí|Tiên Hiệp·|Còn tiếp

  Ninh Hiên, mười sáu tuổi, không may bị bắt làm nô lệ đưa đến Quỷ Minh Phong hiến tế chế tạo thần binh, nhưng không...

  14.975 từ ·29-05-2014