• Già Thiên

    Già Thiên

    Thần Đông|Tiên Hiệp·|Hoàn thành

    Trong truyện Già Thiên Diệp Phàm là nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện, một người ngoài trông thư sinh, nhưng bên trong lại...

    5.295.056 từ ·23-08-2020