• Ngân Hồ

    Ngân Hồ

    Kiết Dữ 2|Quân Sự·|Còn tiếp

    Dịch: LạBiên: LạĐây là một bộ truyện mới của Kiết Dữ 2 (tác giả của Đường Chuyên, Đại Tống Đích Trí Khôn..) vẫn phong cách viết...

    118.501 từ ·09-05-2016