• Tiên Quốc Đại Đế

    Tiên Quốc Đại Đế

    Quan Kỳ|Tiên Hiệp·|Hoàn thành

    Tác giả Quan Kỳ luôn có nhiều tình tiết bất ngờ với các nút thắt rất tài tình mà không thể thấy ở các truyện...

    3.598.052 từ ·06-08-2015