• Kiếm Nghịch Thương Khung

    Kiếm Nghịch Thương Khung

    EK|Huyền Huyễn·|Hoàn thành

    Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyền của mình qua tác phẩm mới...

    4.599.899 từ ·0 bộ sưu tập