• Kiếm Nghịch Thương Khung

    Kiếm Nghịch Thương Khung

    EK|Huyền Huyễn·|Hoàn thành

    Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyền của mình qua tác phẩm mới...

    4.599.899 từ ·12-07-2014