• Bạo Chúa

    Bạo Chúa

    gelu567890|Huyền Huyễn·|Hoàn thành

    Một thế giới tăm tối, mù mịt. Dường như có một thứ gì đó đang đuổi hắn. Hắn vấp ngã, đập đầu vào cục gạch....

    686.494 từ ·14-08-2019