• Dị Giới Quân Đội

    Dị Giới Quân Đội

    Lý Bố Y|Quân Sự·|Còn tiếp

    “Cái gì, đợi ta ngàn năm? Người trong truyền thuyết là ta? Oh, thật đặc biệt! Nhưng ta chẳng qua chỉ là một cây đậu...

    1.446.297 từ ·24-05-2014